S-pluskursus

 

Kursus i statistikprogrammet S-plus 15.-16. februar

Downloadfiler
Datasæt vedrørende parforhold Psykometrikursus.sdd
Scriptfil til at bearbejde disse data: Parforholdsanalyse.ssc
Introduktion til S-PLUS, inclusive Harrells Design og Hmisc biblioteker: her
En fattigmandsmenu til programmet R beskrives her
Datasæt BHS som SPSS-fil og som ASCII-fil

Links
Introduktion til maillisten vedrørende S-plus er her:
http://www.biostat.wustl.edu/s-news/s-news-intro.htm

Sproget R beskrives og kan hentes her
Installationsvejledning til R

Litteratur
Der medfølger til S-PLUS programmet glimrende manualer. User's Guide beskriver menusystemet, Programmer's Guide beskriver kommandosystemet (og er ikke kun anvendelig for programmører), og der er to grundige vejledninger i brugen af programmet til statistisk analyse (Guide to Statistics) baseret på kommandosystemet. Herudover kan følgende anbefales.

Lam, L.(2001). An introduction to S-PLUS for Windows. CANdiensten.
En introduktion til sprogets funktionsmåde (op til version 6 - der findes nok nyere introduktioner).

Alzola, C. & Harrell, F. (2002). An Introduction to S and The Hmisc and Design Libraries (pdf-fil som kan hentes ved ovenstående link).
Denne gennemgang er grundig og vældig nyttig ved den praktiske anvendelse af programmet. Da den findes som elektronisk fil, kan man (som ved programmets medfølgende manualer) kopiere kommandoer fra teksten og indsætte i sin egen script-fil.

Venables, W.N & Ripley, B.D. (1994) Modern Applied Statistics with S-PLUS. New York: Springer.
Dette er den klassiske gennemgang af S-PLUS (ofte blot omtalt som MASS). Den er måske lidt vel krævende med hensyn til statistisk baggrundsviden.

Everitt, B. (2002) A handbook of Statistical Analyses using S-Plus. London: Chapman & Hall/CRC.
Denne praktiske bog er bygget op som korte kapitler vedrørende forskellige statistiske analysemetoder med udgangpunkt i hvert sit forskningseksempel. I hvert kapitel er anført S-PLUS kommandoerne og gengivet de tabeller og grafer der kommer ud af at bruge dem. Der gennemgås deskriptiv statistik, variansanalyse, regressionsanalyse, logistisk regressionsanalyse, analyse af længdesnitsdata, ikke-lineær regression, overlevelsesanalyse, clusteranalyse og diskriminantanalyse. Den rummer endvidere et nyttigt appendiks med øvelser i de grundlæggende S-PLUS-funktioner.

Everitt, B.(2005). A R and S-PLUS Companion to Multivariate Analysis. New York: Springer.
Denne bog er en fortsætter i forhold til ovenstående. Den er også opbygget som kapitler omkring bestemte statistiske metoder, men gennemgangene er noget mere grundige og lidt mere krævende. Der gennemgås multivariate data generelt, principal component analyse (en form for faktoranalyse), eksplorerende faktoranalyse, multidimensional scaling, korrespondensanalyse, clusteranalyse, multivariat variansanalyse, diskriminantanalyse, analyse af gentagne data (længdesnitsdata), regressionsanalyse og canonins korrelation. Der er et appendiks med resume af S-PLUS-sproget.

Harrell, F.E. (2001) Regression Modeling Strategies with Applications to Linear Models, Logistic Regression and Survival Analysis. New York: Springer.
En meget nyttig, moderne gennemgang af regressionsanalyse. Den kommer detaljeret ind på muligheder og teknikker i metoden, men er samtidig skrevet i et forståeligt sprog. Til bogens analyser er der S-PLUS kommandoer, herunder nogle funktionsbiblioteker som Harrell har bidraget med til S-PLUS.

Pinheiro, J.C & Bates, D.M (2000). Mixed-Effect Models in S and S-PLUS. New York: Springer.
Det klassiske værk om at analysere hierarkiske data ved hjælp af S-PLUS. Det kan dreje sig om data der ikke er indbyrdes uafhængige, men som netop er indsamlet i grupper med fælles betingelser, eksempelvis børn opdelt i skoler, og skoleklasser. Et andet meget vigtigt anvendelsesområde for psykologer er analyse af data vedrørende behandlingseffekt. Hvis man indsamler en række data for personerne gennem deres behandlings- og efterforløb, er data grupperede omkring den enkelte person. Den omtalte analysemåde kan løse nogle af vanskelighederne ved de almindelige før-/ efterundersøgelser.