Materialer der kan downloades


Oversigt over materialer:

- Nikolaj Lunøes tekster om Elliott Jaques' organisations- og kognitiv teori

Elliott Jaques (1917-2003) var en psykolog som integrerede en række teoretiske områder. Hans hovedteori integrerer kognitiv teori og organisationsteori. Nikolaj Lunøes præsentation af Jaques kan ses her. Teorien bygger på en beskrivelse af såvel person- som opgavekrav opdelt i niveauer efter kompleksitet. Teorien er i kort form beskrevet her. En nærmere beskrivelse af de enkelte niveauer kan findes her. Nogle cases demonstrerer teoriens anvendelse inden for Jaques' organisationsteori. En kort oversigt over de praktiske anvendelsesmuligheder for teorien kan ses her. Her er en lille øvelse i at se niveauerne i ens eget arbejdsmiljø.


- Syntaksfiler der kan anvendes til datasimulation i SPSS
- Oprettelse af cases som forberedelse til datasimulation v. Jan Ivanouw
- Simulation af korrelation mellem testresultat og observatørrating v. Benny Karpatschof
- Simulation af Big Five personlighedsmodellen v. Benny Karpatschof

For at kunne anvende de downloadede materialer på denne side, skal man bruge et kodeord som udleveres til medlemer af Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi (kodeordet skifter hvert år og udleveres til betalende medlemmer).

Filene findes enten i WordPerfect eller i Word format eller i begge. Først downloades filen til egen computer. Kodeordet anvendes når filen skal åbnes i tekstbehandleren. Man kan dog også se teksten på hjemmesiden før man downloader den. I så tilfælde starter tekstbehandleren og man indtaster kodeordet for at åbne filen til læsning fra hjemmesiden.
Syntaksfiler til SPSS downloades i WP- eller Wordformat og skal efter download og åbning overføres til SPSS-syntaksfilformat (se vejledning i filerne).

 

Syntaksfiler der kan anvendes til datasimulation i SPSS

Oprettelse af cases som forberedelse til datasimulation v. Jan Ivanouw
For at kunne arbejde med simulation af data skal man som udgangspunkt have et SPSS-dataark med et antal oprettede cases. Dette kan gøres manuelt, men hvis man vil simulere mange data, er det mere praktisk at anvende en syntaksfil til at oprette disse cases. Det kan gøres med følgende fil. I filen er endvidere syntaks til brug for tilfældigt at udvælge en mindre del af de cases man har oprettet. Det kan for eksempel anvendes hvis man vil foretage gentagne udvælgelser i forbindelse med empirisk at bestemme konfidensgrænser for estimater (bootstrapmetode).

Download OpretCas.sps i WP-format: Klik her
Download OpretCas.sps i Word-format: Klik her

(retur til oversigt)

Simulation af korrelation mellem testresultat og observatørrating v. Benny Karpatschof
Problemstillingen ved denne simulation drejer sig om samplestørrelse. Hvor stort skal samplet være for at man kan forvente at finde en rimelig grad af korrelation mellem et testresultat, målt på en nipunktsskala, og en observatørrating, målt på en trepunktsskala. Der simuleres et træk som er normalfordelt. Det omkodes til 9 trin. Der oprettes derefter 3 andre variable med høj, mellem og lav korrelation med det første træk, og disse variable omkodes til en trepunktsskala. Korrelationer beregnes og kan afprøves med forskellig samplestørrelse. Der skal anvendes et SPSS-dataark med et antal oprettede cases. Man kan evt. anvende OpretCas.sps filen som beskrives ovenfor.

Download test-rater.sps i WP-format: Klik her
Download test-rater.sps i Word-format: Klik her

(retur til oversigt)

Simulation af Big Five personlighedsmodellen v. Benny Karpatschof
Indenfor personlighedspsykologien tager en central model udgangspunkt i fem dimensioner som ofte er fundet i forskellige faktoranalytiske personlighedsundersøgelesr. Nærværende syntaksfil simulerer en række personlighedstræk som sammenfattes i de fem dimensioner. Modellen afprøves med faktoranalyse og afbildes grafisk. Der skal anvendes et SPSS-dataark med et antal oprettede cases. Man kan evt. anvende OpretCas.sps filen som beskrives ovenfor.

Download Big5-sim.sps i WP-format: Klik her
Download Big5-sim.sps i Word-format: Klik her

(retur til oversigt)